Ngày trải nghiệm RMIT 2022

Bạn đã đăng ký tham dự sự kiện chưa?

 

*Lưu ý: Sự kiện sẽ có chụp ảnh và quay phim để lưu lại những khoảnh khác đáng nhớ. Khi vào RMIT đồng nghĩa bạn đã đồng ý được chụp ảnh và/hoặc quay phim.

Đã đăng ký Chưa đăng ký